Advokátní kancelář Mgr. Radky Prokopcové poskytuje právní poradenství a právní služby svým klientům z řad fyzických i právnických osob. Nabízíme komplexní a odborné zajištění právní ochrany zájmů klientů, přičemž při poskytování právní pomoci klademe důraz na individuální přístup ke každému klientovi, diskrétnost, preciznost a kvalitu poskytovaných právních služeb.

Členové advokátní kanceláře poskytují komplexní právní služby v oblasti práva soukromého i veřejného dle individuálních požadavků klienta. Samozřejmostí je právní zastoupení v soudních řízení i před dalšími orgány.